Välja investeringsform är lika viktigt som att välja tillgångar

När vi pratar om sparformer och investeringar ligger störst fokus på vad man ska investera i. Det är inte särskilt konstigt. Det är trots allt de valda tillgångarna som kommer att ta upp det mesta av vår uppmärksamhet.

Det borde däremot läggas lite extra tid på hur man ska investera. Det finns nämligen inte bara ett alternativ och det kan gå att investera i samma tillgångar på olika sätt.

Spekulationshandel: investering utan ägandeskap

Spekulationshandel är en investeringsform som länge har används av professionella börshandlare men som nu har blivit tillgängligt för privatpersoner. Den här handelsformen bygger inte på att köpa och sälja faktiska tillgångar. Den går i stället ut på att spekulera på huruvida en aktie, valuta eller råvara kommer att stiga eller falla i pris. För att öka den potentiella avkastningen används ofta hävstänger, vilket fungerar som ett slags lån. Det ökar storleken på affären och den potentiella vinsten, men det höjer också risken att förlora mer pengar.

Denna typ av handel är tillgängligt på mängder av marknader och tillgångar. Valutamarknaden är ett vanligt alternativ eftersom den har hög likviditet. Här spekulerar handlare på valutapar som EURSEK, som visar hur mycket en euro är värd i svenska kronor. Unikt för spekulationshandel är att det går att öppna positioner på stigande och fallande priser. Det innebär du kan gå med vinst om du tror att kursen kommer att stiga och sjunka.

När du ägnar dig åt spekulationshandel med hävstång måste du komma ihåg att ta det försiktigt. Detta beror på att det finns en ökad risk att förlora en större summa pengar när du använder dig av hävstång och lånade pengar.

Värdepappershandel: investering i fysiska eller digitala tillgångar

Handel med värdepapper är en investeringsform som de flesta är bekanta med. Här handlas det med faktiska värdepapper, såsom aktier och fonder. De köps och säljs via aktiedepåer, kapitalförsäkringar, ISK-konton eller liknande kontotyper.

Aktier är en andel i ett aktiebolag och du som aktieägare får ta del av företagets vinst. Fonder är en samling med tillgångar, varpå investerare köper en andel i hela fonden. Investerare kan vara mer eller mindre passiva. De kan köpa aktier med förhoppningen att snabbt kunna sälja dem till ett högre pris. De kan också köpa fonder med förhoppningen att de stiger i värde under ett antal månader eller år. 

Fysiska tillgångar att lägga i bankfack eller under sängen

En annan investeringsform är att skaffa sig fysiska tillgångar med förhoppningen att de stiger i värde. Detta kan vara flera olika objekt. Det kan vara ädelmetaller, såsom guld och diamanter. Det kan handla om fastigheter, markområden, möbler och konst. Det finns till och med de som investerar i drycker som vin, champagne och whiskey.

Den vanligaste fysiska tillgången att investera i är guld. Det är klassat som en säker tillgång och används ofta för att skapa diversifiering. Guld kan köpas i form av smycken eller tackor. Fysiska tillgångar kräver mer underhåll än digitala värdepapper och spekulationer. Beroende på vad det är för tillgång måste den underhållas, förvaras under rätt förhållanden och försäkras. Att lägga guld under sängen eller i skrivbordslådan är inte att rekommendera. Det krävs i stället ett bankfack eller en annan säker depå.

Några slutord

Hur är alltså lika viktigt som vad när man investerar. De olika sätten passar olika personer och kräver olika mycket aktivitet. Det är inte ovanligt att investerare kombinerar två eller tre tillvägagångssätt eftersom det kan diversifiera den totala investeringen och sprida riskerna.

När du investerar dina pengar är det samtidigt viktigt att komma ihåg att inte investera mer pengar än vad du har råd att förlora. Handel med värdepapper och andra typer av kapitalplaceringar innebär nämligen alltid en viss risk att du ska förlora hela eller delar av ditt kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, och du bör alltid se till att göra din egna analys.