Vad står det egentligen i muslimernas och islamisternas koran?

Detta blogginlägg är skrivet av Bokhyllan.

Några översatta citat om judar och kristna i koranen:”O ni som tror, ta inte judarna och de kristna som bundsförvanter. De är [faktiskt] varandras bundsförvanter. Och den som är bundsförvant till dem bland er, han är en av dem. Gud vägleder inte de orättfärdiga.””Vägen för dem som Du har skänkt Din Nåd, inte (vägen) för dem som förtjänade Din Vrede…

Läs hela inlägget av Bokhyllan här –> Vad står det egentligen i muslimernas och islamisternas koran?