Kräv vapenvila – NU

Detta blogginlägg är skrivet av Sven Tycker.

» Massaker kan inte bekämpas med massaker. FN:s Säkerhetsråd har godkänt en resolution som manar till en omedelbar vapenvila under Ramadan och frigivande av gisslan. Ingen av Säkerhetsrådets medlemmar röstade denna gång emot resolutionen. Det anmärkningsvärda är alltså att USA allt mer börjar tröttna på det israeliska mördandet i Gaza. USA röstade alltså inte emot kravet på en omedelbar vapenvila utan…

Läs hela inlägget av Sven Tycker här –> Kräv vapenvila – NU