Klimatmålen – hur går det?

Detta blogginlägg är skrivet av Flatbat.

FNs klimatkonvention undertecknades vid Rio konferensen 1992. Tveksamt om damen på bilden verkligen var med på konferensen:)… Där lades ramarna fast för dagens internationella klimatarbete inklusive beslut om ekonomiska bidrag från de industriellt utvecklade länderna till klimatomställningen i utvecklingsländerna. Man började lite blygsamt med att besluta att utsläpp av växthusgaser från de industriellt utvecklade länderna år 2000 skulle ligga kvar…

Läs hela inlägget av Flatbat här –> Klimatmålen – hur går det?