Goda och dåliga nyheter

Detta blogginlägg är skrivet av Sven Tycker.

» Fiasko. Gårdagens koranbränning i Malmö på Gustav Adolfs Torg, arrangerad av Jade Sandberg och Salwan Najem, får nog betecknas som ett präktigt fiasko för arrangörerna. Motdemonstranterna var fler och man genomförde sin motdemonstration på ett lugnt och värdigt sätt. Det var mest sång och dans medan de båda korsbrännarna eldade upp ett exemplar av koranen och en palestinsk flagga samtidigt…

Läs hela inlägget av Sven Tycker här –> Goda och dåliga nyheter