Fläckfritt förflutet?

Detta blogginlägg är skrivet av Sven Tycker.

» Var går gränsen för en skandal? Det har blivit en allt intensivare granskning av våra politikers vandel och förflutna. Det kan finnas anledning att ifrågasätta lämpligheten hos en politiker som begått lagbrott i närtid. Politiker som utnyttjat sin ställning för egen vinning. Politiker som gjort tvivelaktiga handlingar. Men var går gränsen? När har det betydelse för lämpligheten för ett förtroendeuppdrag.…

Läs hela inlägget av Sven Tycker här –> Fläckfritt förflutet?