Ett återkommande ämne

Detta blogginlägg är skrivet av Sven Tycker.

» Järnvägsinvesteringar. Sverige har under en lång följd av år varit dålig på att investera i järnvägsinfrastrukturen. Alla regeringar har varit rädda för att spendera pengar i infrastrukturen och underhållet av de spår vi har. Det stående målet för alla regeringar har varit privatisering och bilism. Trafiken har släppts lös till alla möjliga och omöjliga utförare. Det hör inte till ovanligheterna…

Läs hela inlägget av Sven Tycker här –> Ett återkommande ämne