Den demokratiska folkkyrkan

Detta blogginlägg är skrivet av Ulf Bjereld.

Här är mitt anförande från dagens sammanträde med kyrkomötet, där jag var föredragande för Organisationsutskottets betänkande 2022:5 Valfrågor. I anförandet lyfter jag fram fördelarna med fortsatt direkta val till kyrkomötet och bejakar införandet av en procentspärr för val till kyrkomötet.Ordförande,Jag företräder utskottet och jag yrkar bifall till utskottets förslag i sin helhet Det är fantastiskt att tillhöra en kyrka med…

Läs hela inlägget av Ulf Bjereld här –> Den demokratiska folkkyrkan