Behöver man ett bygglov för att byta takpannor?

Som husägare är det troligt att du någon gång kommer behöva lägga om taket på din fastighet. När det är dags att genomföra detta viktiga projekt är det viktigt att vara införstådd med vad som gäller när det kommer till bygglov och de regler och förordningar som styr denna process.

Det är viktigt att skaffa ett bygglov för att garantera att ditt projekt följer de lokala markanvändnings- och byggreglerna. Det ger dig tillstånd att antingen bygga, bygga om, utvidga eller ändra en befintlig byggnads syfte. Med detta tillstånd i kan du gå vidare med att byta taket i vetskap om att renoveringen faktiskt får genomföras.

Så vad gäller egentligen när det kommer till att byta takpannor? Ja, vanligtvis krävs faktiskt inget bygglov när det kommer till att byta takpannor, förutsatt att du byter ut de befintliga takpannorna med nya som är utav takmaterial och färg. Ska du däremot byta till om du vill byta ut takpannorna mot en ny typ av takpannor eller om du planerar att ändra takets form på något sätt måste du ansöka om bygglov.

När krävs det bygglov vid takbyte?

Generellt sett kan man alltså säga att om takbytet inte innebär någon ändringar av takets befintliga struktur, behöver du inget bygglov. Om du däremot vill ändra takets form eller storlek på något sätt, antingen genom att byta färg på taket eller ändra den typ av takmaterial som används, kommer du troligen att behöva bygglov för att få går vidare med projektet.

Här nedanför har vi sammanställt en listen lista när det behövs och inte behövs bygglov vid arbete kopplade till takbyte:

  • Lägga om taket utan att förändra utseendet på taket – inget bygglov krävs
  • Lägga om taket och byta färg – bygglov krävs
  • Ombyggnad av taket konstruktion – bygglov krävs
  • Justera lutningen på taket – bygglov krävs
  • Installera takfönster på taket – bygglov krävs

Behöver du hjälp med att byta takpannor i Stockholm?

Om du vill byta takpannor Stockholm rekommenderar vi att du kommer i kontakt med en takläggare i ditt närområde. De kan dels hjälpa dig med hela processen av att byta tak, men de kan också hjälpa dig säkerställa ifall du behöver bygglov eller inte.

Vi ska dock såklart säga att det finns duktiga takläggare över hela landet och inte enbart i Stockholm. Att vi tog Stockholm som exempel är för att många läsare befinner sig just där.

Olika regler beroende på var du bor

Det är värt att notera att dessa regler och bestämmelser kan skilja sig åt beroende på var du bor i landet. Olika städer, orter och län har sina egna unika regler när det gäller bygglov, så se till att kontrollera detaljplanen där du bor för att ta reda på vad som gäller där just du bor.

Det ska även tilläggas att om du bor på landsbygden är det inte ens säkert att det finns någon detaljplan som du måste förhålla dig till, vilket innebär att du kanske inte behöver ansöka om bygglov alls.

Hur ansöker man om bygglov?

Om det krävs bygglov för ditt projekt kan du enkelt ansöka om det via din kommun. Detta kan man antingen göra via fysiska blanketter eller via en e-tjänst tillgängliga på kommunens webbplats. När ansökan väl är gjord kan det ta ett par veckor innan kommunen ger sitt beslut, så se till att planera i förväg och ge dig gott om tid för processen.