Är det politik?

Detta blogginlägg är skrivet av Sven Tycker.

» Parodi på politik. Var dom som kallar sig ”Folklistan” hör hemma börjar bli allt mer uppenbart. Det s.k. politiska partiet ska ju ställa upp i EU-valet, men de frågor man än så länge enats om att aktualisera hör inte hemma i EU. Lägg till detta att de kandidater som presenterats faktiskt inte står för någon gemensam linje. Om man ska…

Läs hela inlägget av Sven Tycker här –> Är det politik?