Ur svett.

Detta blogginlägg är skrivet av Tomas Rolfhzon Ekman.

Av svettär du tillverkadur svettär du kommenav svettväxer du uppav svettjobbar du hela ditt livutan tackur svettger du din älskade din kärlekav svettskall du åldras i osäkerhetav svettskall du en gång döden döur svettskall du en gång återuppstå.

Läs hela inlägget av Tomas Rolfhzon Ekman här –> Ur svett.