Töntpartier

Detta blogginlägg är skrivet av Sven Tycker.

» En förutsättning för demokratin. Sverige är en demokrati. Det finns en del olika listor på vilka länder som är verkliga demokratier. S.k. demokratiindex och liknande. Utmärkande för dessa olika skattningar av demokratier är att vi hittar de Nordiska länderna (Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island) tillsammans med främst Nya Zeeland i topp på dessa listor. Sverige är alltså en väl…

Läs hela inlägget av Sven Tycker här –> Töntpartier