Stärk strandskyddet

Detta blogginlägg är skrivet av Sven Tycker.

» Inte bara idag. I dagens Helsingborgs Dagblad finns en debattartikel från tre lärda herrar (Lars Emmelin, professor emeritus i miljöbedömning. Mårten Dunér, tekniskt råd, f d adjungerad professor i fysisk planering. Peter Schlyter, professor vid institutionen för fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola.) Den har rubriken: ”Genomför inte strandskyddsutredningens förslag.” Vad handlar detta då om? Mycket enkelt uttryckt så handlar Strandskyddet…

Läs hela inlägget av Sven Tycker här –> Stärk strandskyddet