Soliditet – Vad är det?

Detta blogginlägg är skrivet av Aktiebloggen.nu.

Idag tänkte jag ta upp ett viktigt begrepp inom företagsekonomi och aktiehandel, nämligen soliditet. Soliditet är ett mått på hur mycket eget kapital ett företag har i förhållande till dess totala tillgångar. Eget kapital är den del av företagets tillgångar som tillhör dess ägare eller aktieägare och är inte skuldsatt till någon annan. Soliditet visar således hur mycket av företagets…

Läs hela inlägget av Aktiebloggen.nu här –> Soliditet – Vad är det?