Sjövett – har du koll på vad som gäller?

Sjövett och sjömanskap är något som är väldigt viktigt att man har koll på när man ska ut på havet. Dessa begrepp kan för vissa vara lite luddiga, för vad innebär egentligen sjövett och sjömanskap?

Jo, det man räknar in när det kommer till dessa begrepp är dels alla regler och lagar som gäller, men även de tysta överenskommelser eller normer som gäller när man är på sjön.

I mångt och mycket handlar sjövett och sjömanskap dock om att behandla sin omgivning med respekt – speciellt i hamnmiljöer då din omgivning där blir extra utsatta om du till exempel skulle köra för snabbt.

Vi kommer nu att ta en lite närmare titt kring vad som egentligen gäller när man framför en båt. Vilka är det viktigaste reglerna som du måste följa? Och vilka normer finns det? Det är några frågor vi besvarar. Målet med artikeln är såldes att du efter denna läsning kommer ha fått en mycket bättre koll på vad som faktiskt gäller nästa gång du ska ge dig ut på havet med din båt.

Nu sätter vi igång!

Genomför en båtutbildning

Det finns idag inga krav på att man måste ha genomfört en båtutbildning för att få framföra en båt på havet. Detta är dock förutsatt att din båt inte är längre än 12 meter och bredare än 4 meter.

Trots att det då inte finns någon lag på detta är det dock många som väljer att genomföra en grundutbildning inom båtkunskap för att öka kunskapen och säkerheten kring livet på havet.

Vi rekommenderar starkt att du också genomför en sådan utbildning. Det finns inget negativt med att utbilda sig inom detta, snarare bara fördelar. Det är supersmidigt att boka en plats till dessa utbildningar. Det enda du behöver göra är att klicka in dig till batutbildning.se och väl där kan du välja vilken utbildning du ska gå och när.

Maxhastighet

Precis som med bilar har båtar också hastighetsbegränsningar som man måste förhålla sig till.

Här i Sverige har man 8, 5 eller 3 knop som hastighetsbegränsning. Anledningen till dessa begränsningar är just för att stora båtar inte ska kunna skapa svall i områden med mycket trafik (t.ex. vid hamnar).

Hjälp varandra

Detta kanske är något som många tar för givet, men vi ser allt för ofta att båtar bara kör förbi när någon annan båt hamnat i nöd. Som båtförare är det din plikt att hjälpa till i nödsituationer. Med detta sagt ska din säkerhet alltid gå först.

Utöver att man på sjön bör se till att hjälpa varandra, måste man på sjön också se till att respektera varandra. Var tillmötesgående, passera inte andra båtar allt för nära, och ha bara ett sunt förnuft helt enkelt.

Lär dig sjömärken

Det finns många likheter med att köra bil som att köra båt. En av likheterna är att det både finns vägmärken och sjömärken.

Precis som när du kör bil är det riktigt viktigt att du ser till att lär dig vad sjömärkena innebär innan du ger dig ut på havet.