Preferensaktier och inlösenkurser

Detta blogginlägg är skrivet av PMBLADET.

Preferensaktier kallas ofta för preffar och är ett aktieslag med en på förhand bestämd utdelning. Denna utdelning har också företrädesrätt mot vanliga stamaktier. Vid utebliven utdelning finns ofta en straffränta som utgår, samt att utdelningen byggs på.  Ofta är utdelningen relativt hög, men den ökar inte i samband med att företaget expanderar och växer. Anledningen till att många äger preferensaktier…

Läs hela inlägget av PMBLADET här –> Preferensaktier och inlösenkurser