Påpekande till Sveriges regering och riksdagens politiska partier.

Detta blogginlägg är skrivet av Cornelia Dahlberg.

Peter Krabbe De extrema kostnadshöjningarna för svenska elkonsumenter, särskilt i elområde SE 3 och 4 och den debatt som detta framkallat ger anledning till ett förtydligande av sakfrågan: Enl. Lissabonfördragets beslutsordning ingår elmarknaden i det som är ‘delad befogenhet’, dvs. EU och den aktuella medlemsstaten ingår ett avtal där befogenhetsordningen fastställes, i praktiken att medlemsstaten inordnar sig inom EUs generella…

Läs hela inlägget av Cornelia Dahlberg här –> Påpekande till Sveriges regering och riksdagens politiska partier.