P/B-tal – Vad är det?

Detta blogginlägg är skrivet av Aktiebloggen.nu.

P/B-tal är ett värderingsnyckeltal som används för att visa hur ett företags eget kapital värderas i relation till aktiekursen. Detta beräknas genom att dividera aktiekursen med eget kapital per aktie, där eget kapital är det bokförda värdet i bolagets balansräkning. Eget kapital kan också definieras som tillgångar minus skulder, och det är bolagets egna medel. P/B-tal är ett av flera…

Läs hela inlägget av Aktiebloggen.nu här –> P/B-tal – Vad är det?