Mälarkarta som väggprydnad

Detta blogginlägg är skrivet av Seniorvinklat.

Detta är ett nytryck av en karta över Mälaren daterat 1717 som jag låtit rama in och som nu pryder sin plats på väggen. Charta öfwer Mälaren förfärdigadt wid Kongl LandtmäteriContoriet Anno 1717 står det i kartuschen. Bakgrund och tillkomst Den som ritade denna vackra karta över Mälaren hade troligen Gripenhielms Mälarkarta från 1689 som … Continue reading Mälarkarta som…

Läs hela inlägget av Seniorvinklat här –> Mälarkarta som väggprydnad