Landsbygdsdröm – vita hus utan platsanknytning

Detta blogginlägg är skrivet av Mitt Universum.

Det här är en vanlig syn då det gäller nyproducerade kataloghus. Ljusa fasader och tak med svarta betongpannor. Det här är inom ej detaljplanerat område. Just detta hus är placerat nära en rätt starkt trafikerad bilväg och jäms med den löper en gång- och cykelbana. Uteplatsens trädäck vetter mot denna väg. Den smala hustomten löper längs vägen och är belägen…

Läs hela inlägget av Mitt Universum här –> Landsbygdsdröm – vita hus utan platsanknytning