Kort uppdatering

Detta blogginlägg är skrivet av Mårtens investeringsblogg.

Bloggen har varit vilande ett längre tag. Det har hänt otroligt mycket i vår omvärld. Kriget bröt ut i Ukraina. Inflationen har ökat och räntorna har stigit mycket på kort tid. Arbetet har tagit mycket tid och fokus har legat på annat än just bloggandet. Aktiemässigt så ligger många av mina innehav på rejäla minus. Ingen större fara då jag inte…

Läs hela inlägget av Mårtens investeringsblogg här –> Kort uppdatering