Josef Stalin : En historia om terror och förtryck

Detta blogginlägg är skrivet av Bokhyllan.

  ”Alltså strävade Lenin, Stalin och de andra bolsjevikerna efter att upprätta världens första icke-religiösa samhälle, där trosutövandet hade ersatts av ”statlig ateism”.”Josef Stalins kommunistiska skräckregim med ”socialistisk realism” startade på 1920-talet och pågick fram till hans död 1953. Vid det kommunistiska maktövertagandet var befolkningen till största del troende. Kristendomen ansågs enligt traditionell marxism som ett borgerligt opium för folket och…

Läs hela inlägget av Bokhyllan här –> Josef Stalin : En historia om terror och förtryck