Genomlysning av Proethos fond

Detta blogginlägg är skrivet av En slumpvandrares betraktelser.

Sedan några månader tillbaka sparar jag i Proethos fond. Fonden startades år 2018 och är en global blandfond med cirka 80 % aktier och 20 % räntebärande värdepapper plus likvida medel. Den investerar i bolag som verkar för hållbarenergiproduktion, hållbar energikonsumtion, hållbara transporter eller hållbara levnadsvanor. Förvaltare och grundare är Magnus Alfredsson, som syns på bilden ovan. I det här…

Läs hela inlägget av En slumpvandrares betraktelser här –> Genomlysning av Proethos fond