Från grunden grundas alla livsvillkor?

Detta blogginlägg är skrivet av Tomas Rolfhzon Ekman.

Oftast faller inte päronen långt ifrån sitt träd åtminstone inte i mitt fall jag har blivit någonting annat än min mor som var en slav under sitt ok? En hård bakgrund som resulterade i att hon började arbeta som 14 årig på en skofabrik https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetstidslagen/ från grunden under morfars krävande beskydd oavsett om hon ville det eller ej? Samma sak med…

Läs hela inlägget av Tomas Rolfhzon Ekman här –> Från grunden grundas alla livsvillkor?