Förändringarnas osäkra men anpassade värld?

Detta blogginlägg är skrivet av Tomas Rolfhzon Ekman.

Minns när jag bara hade 2 dagar kvar på min ofrivilliga corona karantän det enda som man kan göra då var att försöka upprätthålla sitt krackelerade anseende. Sin sviktande moral sin etik samt sina värderingar naturligtvis även sitt självlysande skelett. Gör man detta verkligt då har man kommit långt i all sin anspråkslöshet. Naturligtvis fixar man utan problem detta mandomsprov? I…

Läs hela inlägget av Tomas Rolfhzon Ekman här –> Förändringarnas osäkra men anpassade värld?