Folkets representanter

Detta blogginlägg är skrivet av Sven Tycker.

» Eller vems? Visst är det så att vi alla tycker att våra politiska representanter i så stor utsträckning som möjligt ska utgöra ett genomsnitt av väljarna. Något som vi alla vet inte är möjligt, men målsättningen måste vara att vi ska sträva efter något sådant. Om våra riksdagsledamöter i allt för stor utsträckning lever ett helt annat liv än vad…

Läs hela inlägget av Sven Tycker här –> Folkets representanter