Folkets makt

Detta blogginlägg är skrivet av Sven Tycker.

» Man får inte ge upp. I flera länder har stora folkliga protester uppenbarligen skrämt upp de styrande. I exempelvis Iran har folkliga protester mot prästerskapets hänsynslösa styre nu uppenbarligen fått viss effekt. De protester som skett har slagits ner med hänsynslösa metoder. Många iranier har fått offra livet för att tala om för det styrande prästerskapet att dom inte längre…

Läs hela inlägget av Sven Tycker här –> Folkets makt