Eget ansvar är själva poängen i en kräftgång?

Detta blogginlägg är skrivet av Tomas Rolfhzon Ekman.

Vi befinner oss återigen i ett hjälplöst tillstånd. Hur vi än gör så kan vi inte skydda oss vare sig från smittan nya smittor eller nya gamla smittobärarna. Frågan man ställer sig är hur länge till kan vi röra oss i det allmänna innan berörd myndighet stänger ned hela skiten, det är nog bara en tidsfråga? Det kan bli i morgon…

Läs hela inlägget av Tomas Rolfhzon Ekman här –> Eget ansvar är själva poängen i en kräftgång?