Brunblå sörja vilse

Detta blogginlägg är skrivet av Sven Tycker.

» Det är dags att satsa på kollektivtrafiken – NU. Runt om i världen satsas det stort på att bygga ut järnvägskapaciteten. Snabbtågslinjer byggs runt om på vårt klot. I Europa satsar EU på ett samordnat projekt för att binda samman medlemsländerna med moderna snabbtågslinjer. I Sverige lägger vår Brunblå regering samtidigt ner projekteringen av nya stambanor Stockholm – Göteborg/Malmö. Ett…

Läs hela inlägget av Sven Tycker här –> Brunblå sörja vilse