Brunblå satsning

Detta blogginlägg är skrivet av Sven Tycker.

» På bilismen alltså. Det står allt mer klart att Uffes nya regerings inriktning inte handlar om att skydda miljön och klimatet. Samtidigt som jag läser på olika håll om hur man inviger nya höghastighetsjärnvägar runt om i världen så deklarerade den nya Brunblå sörjan redan innan man tillträtt att de planerade nya stambanor för järnvägen som man tecknat avtal med…

Läs hela inlägget av Sven Tycker här –> Brunblå satsning