Brigaden som utplånades

Detta blogginlägg är skrivet av Låten och inspirationen.

The Trooper Iron Maiden I 1983 The smell of acrid smoke and horses’ breath As I plunge on into certain death Inom loppet av några minuter utplånades nästan en hel brigad, 673 man, när de red in rakt in i mot fiendens befästningar. Ryttarna med dragna svärd hade inte en chans mot fiendens kanoner. De red rakt in i döden.…

Läs hela inlägget av Låten och inspirationen här –> Brigaden som utplånades