Barnaga

Detta blogginlägg är skrivet av Kompasskurs.

Att aga (i uppfostrande syfte slå eller kroppsligt bestraffa) barn är tillåtet och klassas normalt inte som misshandel i de flesta länder, men i 58 länder får barn enligt lag inte bli utsatta för aga eller annan form av fysiskt/psykiskt våld. Många andra länder, däribland samtliga länder i Europa, har förbud mot aga i skolan men inte i hemmet. Varje…

Läs hela inlägget av Kompasskurs här –> Barnaga