Änder, änder, änder

Detta blogginlägg är skrivet av Seniorvinklat.

Gräsand (Anas platyrhynchos) Föda Gräsanden är allätare, men äter mest snäckor, skalbaggar, flugor, fjärilar, sländor, nattsländor, kräftdjur, maskar och andra ryggradslösa djur, samt olika frön och annat växtmaterial. Förutom det överflöd av gammalt bröd folk förser dem med. Häckning Häckningen påbörjas mycket tidigt och den kan lägga ägg så tidigt som i mars och så … Continue reading Änder, änder,…

Läs hela inlägget av Seniorvinklat här –> Änder, änder, änder