Alla är lika mycket värda

Detta blogginlägg är skrivet av Sven Tycker.

» Men vissa är ändå värda mer. Vaccinationerna mot Coronaviruset har kommit igång på allvar. Och därmed också dragkampen om vem som ska få bli vaccinerad först. Enligt Sveriges hälso- och sjukvårdslag finns tre huvudprinciper som ska styra hur olika prioriteringar ska göras: Människovärdesprincipen, Solidaritetsprincipen och Kostnadseffektivitetsprincipen. Det innebär att först och främst ska de som är värst drabbade av viruset…

Läs hela inlägget av Sven Tycker här –> Alla är lika mycket värda